Infobord

Personeelsevaluatie

 

 

uitzonderlijk voldoet aan de verwachtingen te verbeteren onvoldoende totaal
Federale overheidsdiensten 2 307 (5,81%) 37 247 (93,75%) 148 (0,37%) 28 (0,07%) 39 730
Instellingen van openbaar nut 77 (3,94%) 1 862 (95,34%) 11 (0,56%) 3 (0,15%) 1 953
Publieke instanties van sociale zekerheid 428 (4,13%) 9 908 (95,64%) 21 (0,20%) 3 (0,03%) 10360
Wetenschappelijke instellingen 85 (6,08%) 1 292 (92,48%) 15 (1,07%) 5 (0,36%) 1 397
Totaal 2 897 (5,42%) 50 309 (94,14%) 195 (0,36%) 39 (0,07%) 53 440

 

organisaties contractuelen statutairen Totaal
ministerie van landsverdediging 353 (23%) 1 153 (77%)  1 506
Federale overheidsdiensten 8 043 (17%) 40 244 (83%) 48 287
Programatorische overheidsdiensten 224 (48%) 238 (52%) 462
instellingen van openbaar nut 1 063 (26%) 2 958 (74%) 4 021
publieke instanties van sociale zekerheid 2 349 (21%) 8 749 (79%) 11 098
wetenschappelijke instellingen 1 425 (57%) 1 075 (43%) 2 500
Totaal 13 457 (20%) 54 417 (80%) 67 874