Assessment & evaluatie

Een Assessment geeft u inzicht in het werk- en denkniveau en de competenties van een sollicitant of medewerker en de ontwikkelbaarheid van competenties.

Een Assessment kan worden ingezet bij de selectie van een kandidaat voor een functie of in het kader van een potentieelbeoordeling. Gedurende (meestal) 1 werkdag worden de verstandelijke capaciteiten, competenties en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat beoordeeld aan de hand van psychologische tests en diepte-interviews.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van praktijksimulaties ofwel assessment centers in de vorm van een rollenspel, in-basket of fact-finding. Het resultaat is een uitgebreid schriftelijk adviesrapport met concrete en heldere adviezen naar de organisatie.

Niveau-en capaciteitsonderzoek

Een niveau- en capaciteitsonderzoek test het algemeen werk- en denkniveau. Iemand die als hoogste opleiding bijvoorbeeld hoger secundair onderwijs heeft, kan zonder het te weten toch een werk- en denkniveau hebben op bachelorniveau.

Voor de overheid biedt dat bij een aantal moeilijk rekruteerbare functies extra perspectieven. Binnen de private arbeidsmarkt, wordt immers meer in termen van niveau en compentie, dan wel diploma gedacht.

Op wat wordt de kandidaat getest ?

Een kandidaat kan worden getest op verbale (woordenschat, redeneren), cijfermatige, exacte (ruimtelijke/ technische) capaciteiten en het abstractievermogen. Welke capaciteiten precies getest worden is afhankelijk van de vraagstelling. Zo is voor mens[en]werk naast het niveau (A of B bv) ook de functiefamilie doorslaggevend in het eindoordeel. Zo hanteren we andere tests voor een niveau B – beleidsmedewerker, dan voor een niveau B-informaticus. Het gaat immers over specifieke intelligentievormen.

Het onderzoek gebeurt steeds door gekwalificeerde psychologen (master psychologie) met ervaring in het intelligentie-onderzoek.

De resultaten van het capaciteitsonderzoek worden per testonderdeel aangegeven in een rapportage met normen  (stanines, decielen)  ten opzichte van het testniveau. De selectie-adviseur formuleert een eindconclusie over het algemeen werk- en denkniveau en geeft een advies vanuit de vraagstelling van het bestuur.