Competentiemanagement

De kwaliteit van uw medewerkers is de belangrijkste voorwaarde voor een goede dienstverlening van uw organisatie. Om deze kwaliteit te vergroten hebben veel organisaties competentie -management ingevoerd. Medewerkers dienen te beschikken over een specifieke set competenties om een specifieke functie goed uit te kunnen voeren. Vaak is er sprake van algemene competenties, die gewenst zijn om bij de organisatie als geheel te passen en functie inhoudelijke competenties die van belang zijn om de specifieke functie goed te kunnen uitoefenen.

Mens[en]werk biedt u een laagdrempelige manier om snel te onderzoeken of uw (toekomstige) medewerkers beschikken over de door u gewenste competenties.