E-360° feedback

Een spiegel voor de leidinggevende

De consultants van mens[en]werk begeleidden de invoering van Bottom Up Appreciatie (BUA) bij de Vlaamse Overheid (1997-2002). Daarbij maken medewerkers duidelijk hoe ze aankijken tegen het leidinggeven van hun baas. De ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap zijn ondertussen vertrouwd om zowel bij de jaarlijkse evaluatie (BUE), als ontwikkeling (BUA) hun input te geven.

Mens[en]werk past deze methodiek ondertussen toe vanuit zowel evaluatie als ontwikkeling.

  • Evaluatie van de decretale graden (gemeente/ocmw)

Voor de evaluatie van de decretale graden werd in het gemeentedecreet, zowel als OCMW-decreet een specifieke benadering uitgewerkt. Mens[en]werk adviseert daarbij het evaluatiecomité van het lokaal bestuur. De 360° feedback wordt ingevuld, gecheckt en verwerkt tot een beschrijvend verslag en dit conform de regelgeving.

Referenties: méér dan 80 lokale besturen (gemeente/OCMW).

  • Evaluatie en ontwikkeling van schooldirecties

Voor evaluatoren van schooldirecties (raden van bestuur, inrichtende macht, gemeentesecretaris) is het niet eenvoudig om zicht te krijgen op het functioneren van directies van onderwijsinstellingen. Vaak zijn de indrukken te fragmentair. 360° feedback biedt dan de garantie op een objectiever beeld. We maken gebruik van input van leerkrachten, collega’s, administratief en logistiek personeel.  En uiteraard betrekken we zowel evaluator, als functiehouder hierbij.

Voor beginnende directies bieden we ook de mogelijkheid aan om 360° te gebruiken als instrument van zelfontwikkeling.  De rapportage blijft dan exclusief voorbehouden voor de directeur.

Referenties: diverse onderwijsnetten: gemeentelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs, vrij onderwijs.  Zowel referenties in het kader van evaluatie, als ontwikkeling.

  • Evaluatie en ontwikkeling van leden van managementteams

Voor de evaluatie, zowel als ontwikkeling van leden van managementteams beschikken we over uitgebreide methodieken. Deze methodieken worden afgestemd op de gevraagde competenties van de functies en de kerncompetenties van de organisaties.

Referenties: managementteams uit lokale besturen, directieteams uit de social profit, directies uit KMO’s, …