Organisatie en organisatiestructuur

De optimale inrichting van uw organisatie

In de huidige complexe concurrentieomgeving hebben organisaties de uitdaging om continu prestaties te verbeteren en waarde te creëren, op alle niveaus in de organisatie. Dit kan een enorme impact op uw onderneming en mensen hebben. Wij helpen u uw organisatie zo goed mogelijk in te richten, zodat u zo competitief mogelijk kunt blijven ondernemen.

Een optimale inrichting van een organisatie is (bijna) nooit een doel op zich. Het kan onderdeel uit maken van:

  • Het optimaliseren van de waardeketen waar uw organisatie zich in bevindt
  • De integratie of splitsing van verschillende organisatie(onderdelen) na een fusie / acquisitie
  • Het efficiënter/effectiever maken van de organisatie of de interne processen

Onze Organisational Transformation groep ondersteunt ondernemingen en instellingen met de (her)inrichting en/of doorlichting van hun organisatie (of onderdelen ervan) en helpt bij het opzetten van overkoepelende samenwerkingsvormen tussen organisaties.

Volledige inrichting van uw organisatie

Een optimale (her)inrichting van uw organisatie sluit aan bij uw strategie en doelstellingen. Uw strategie (strategische marktpositionering, markt/ klantbehoefte enzovoorts) vormt voor ons dan ook altijd de leidraad. Daarnaast houden we rekening met de competenties van uw medewerkers, wet- en regelgeving, de bedrijfscultuur of –culturen en de volwassenheid van uw organisatie.

We ontwerpen samen met u een nieuwe organisatiestructuur, met bijbehorende taken, rollen en verantwoordelijkheden.  Zo ontstaat een besturingsmodel op maat, waarbij de coördinatie van processen, communicatie- en coördinatiemechanismen en performance measures optimaal zijn ingericht.