Lokale overheden

Burger centraal

Lokale overheden worden steeds meer afgerekend op prestaties, efficiëntie en een klantgerichte dienstverlening. Bovendien volgen ICT ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Samenwerking en schaalvergroting moeten leiden tot kostenreductie en professionalisering bij gemeenten, provincies en waterschappen. Hiervoor dienen deze overheidsorganisaties flexibiliteit en stabiliteit te combineren met transparantie en rechtmatigheid. En de nodige veranderingen dienen plaats te vinden terwijl ‘de winkel’ open moet blijven.

Belangrijke thema’s

  • Door strategisch te bezuinigen kunnen gemeenten de financiering van de taakuitvoering op orde houden.
  • Voor het verbeteren van de dienstverlening zijn er ook voor overheden mogelijkheden tot samenwerking (shared services) of het uitbesteden van taken (outsourcing).
  • Mede door de komst van communicatiemogelijkheden zoals internet, e-mail en e-services stellen burgers en bedrijven nieuwe eisen aan de dienstverlening van gemeenten en overheden.