Social profit

Maatschappelijke organisaties maken een belangrijke professionaliseringslag door. Dat geldt voor zowel goede doelen en ontwikkelingshulporganisaties als culturele instellingen en leden- en belangenorganisaties. Aandacht voor bijvoorbeeld interne beheersing, bestuur en transparante verslaglegging helpt niet alleen de bedrijfsvoering te verbeteren – het is een antwoord aan een samenleving die erom vraagt.